Mijn atelier bevindt zich bij "Het Blauwe Pand" te Zaandam, Aris van Broekweg 2. 

U bent van harte welkom om kijkje te nemen. Of wilt u graag met mij koffie of thee drinken en over kunst praten? Dat kan altijd. Bel of schrijf gerust  voor een afsprakje.